1. Personlige oplysninger / persondatapolitik

Det er Grantek’s målsætning at beskytte dine personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan Grantek håndterer personlige oplysninger der indsamles og behandles på Grantek’s hjemmeside, i forbindelse med udsendelse af e-post og samhandel m.v.

Hvad er personlige oplysninger?
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du bruge hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Hvordan indsamler Grantek personoplysninger?
Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til nyhedsmail, kan Grantek indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:

Ved brug af cookies på vores hjemmeside.
Ved at du selv afgiver oplysninger, eksempelvis ved at besvare et spørgeskema eller udfylde en formular på hjemmesiden.
Ved at bede om et tilbud, oprette en ordre eller foretage et køb hos Grantek.

I den forbindelse kan Grantek blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail adresse).

IP-adresse, oplysninger om styresystemet på din computer eller mobile enhed og den valgte browser.
Online aktiviteter på hjemmesiden.
Dine henvendelser, svar på spørgeskemaer eller andre formularer, og anden kommunikation med Grantek.
Grantek behandler ikke følsomme oplysninger om dig.

Hvad bruger Grantek personoplysningerne til?
Grantek bruger oplysningerne til at målrette vores markedsføring og tilbud, så det er relevant for dig og andre brugere. Vi bruger desuden oplysningerne til at kunne levere vores ydelser til dig og opfylde vores forpligtigelser ifølge dansk lovgivning.

Hvad er retsgrundlaget for at Grantek behandler dine personoplysningerne?
Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af aftaleforhold eller forpligtelser over for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), dels en interesseafvejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne målrette vores kommunikations- og markedsføringsindsats, samt at levere den information du efterspørger.

Hvem videregiver Grantek personoplysninger til?
De personoplysninger du afgiver til os anvendes kun af Grantek. Grantek videregiver kun personlige data i den udstrækning, lovgivningen kræver det, eksempelvis til politi eller myndigheder med fornødent retsgrundlag. Grantek benytter databehandlere til eksempelvis IT-drift og udsendelse af e-post.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter afgivelse/aktivitet.

Dine rettigheder
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

  • Indsigsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har – I særlige tilfælde – ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring
  • Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se kontaktinformation nedenfor.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvem er dataansvarlig og hvordan kommer jeg i kontakt med Grantek
Grantek ApS (CVR-nr. 35 86 14 75), Juliedalvej 5, 4180 Sorø er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Du kan kontakte Grantek på T: 28107134 | E: info@grantek.dk, hvis du har spørgsmål til behandlingen.